Blíž ke zdrojům Země

Historie firmy HF VRTY s.r.o.

Firma HF VRTY,s.r.o. navazuje na předchozí samostatnou činnost zakladatelů společnosti. Vznikla na jaře roku 2009. Spojením aktivit zakladatelů došlo k rozšíření půdsobnosti splečnosti na celé území České Republiky a k rozšíření a zefektivnění poskytovaných služeb.

Nabízíme

Firma HF VRTY provádí:

  • kompletně vystrojené vrty pro tepelná čerpadla
  • vrtané studny o průměru 134 - 220mm
  • speciální zakládání staveb na maloprůměrových pilotách o průměru 200, 250 a 300mm

Kvalifikační předpoklady

  • Firma je držitelem oprávnění k provádění hlubinných vrtů nad 30m, vydaného Báňským Úřadem pod č.j.1289/2009/07/3.
  • Firma je držitelem oprávnění k projektové činnosti v oblasti hlubinného vrtání. Projektová dokumentace stanovuje technologii vrtání a profil vrtu a je podmínkou pro provádění hlubinných vrtů nad 30m.
  • Odpovědnou osobou ve vztahu k Báňskému Úřadu a držitelem osvědčení od Báňského Úřadu je jednatel společnosti.
  • Autorizovanými osobami pro pozemní stavby - speciální zakládání staveb - jsou jednatelé společnosti.

 

Vyhledávání

Kontakt

HF VRTY, s.r.o., sídlo společnosti Homole 198, České Budějovice, 370 01 608839560 - Ing. Libor Farský - vrtmistr, jednatel 608556680 - Ing. Martin Hlaváček - vrtmistr, závodní, jednatel